Technický a autorský dozor

technicky-dozorSpolupracujeme s celou řadou odborníků ve stavebnictví. Zajišťujeme veškeré potřebné přílohy a posudky pro Váš záměr. 

Ať už to je Požárně bezpečnostní řešení stavby, Energetický štítek, Projekt zdravotechniky nebo Statické posouzení stavby. 

Řešíme i vyjmutí z půdního fondu nebo technický dozor staveb.

Kontaktujte nás

Ozveme se vám nejpozději do 24 hodin. Pro naléhavé případy máte k dispozici naši hotline na čísle 774 683 677.

Připojit soubor